Laitse Seltsimaja sarikapidu
Laitse Seltsimaja sarikapidu
Kuidas ehitati Laitse seltsimaja

Viimasel ärkamisajal koos vaba mõtlemise ja taluliikumisega oli külainimestel vaja kooskäimise kohta. Selleks sai vana lagunenud vallamaja. Hoogu mõtetele andis ka Kernu valla loomine, mis pani külades elu kihama. Rahvas sai võimaluse ise võimu teostada.
Vald püüdis ka Keila Tarbijate Ühistult tagasi saada Laitse algkooli hoonet, kuid meile vastati eitavalt, tuues põhjenduseks, et see on Tarbijate Ühistu poolt ostetud (kuigi ainult 1000 vene rubla eest 1973. aastal).
1995. aastal 25. märtsil toimus nelja küla rahvakoosolek, kus võeti vastu otsus taastada vana vallamaja küla seltsimajaks, kus tulevikus oleks seltsielu, teabetuba, raamatukogu, laste mängutuba – kus oleks võimalik tegelda ümbruskonna kultuurielu edendamisega. Rahvakoosolekul moodustati ka 5-liikmeline toimkond, kes oleks veduriks seltsimaja taastamisel. Võeti vastu otsus luua mittetulundusühinguna Ladise Arendusühing (Ladise on Laitse ajalooline nimetus), mis tegeleks külaliikumise edendamise ja seltsimaja ehitusega, korraldaks heategevusüritusi, organiseeriks annetuste ja raha korjamist. Ladise Arendusühing juriidilise isikuna registreeriti 19. jaanuaril 1996.a.

 

Ehitus

Maja ülevaatusel selgus, et vanast vallamajast saab kasutada vaid osaliselt vundamenti.
1995. a. augustis talgute korras vana vallamaja lammutati. Taastati vundament, ehitati kanalisatsioonitrass ja kogumiskaevud. Puuriti puurkaev. Vallavalitsus andis tasuta üle 40 tihumeetrit palke, mis saeti laudadeks ja prussideks. Vallavalitsuse poolt anti ka 30 000 krooni, mis kulus vundamendi, puurkaevu ja kanalisatsiooni ehituseks.
1996. aastal külamehed ja -naised annetasid 70 tihumeetrit palke, vald oma eelarvest 100 000 krooni. Harjumaa külaliikumise (KOP) programmist saadi 10 000 krooni. Annetuste ja korjandusega õnnestus kokku saada 94 000 krooni.
Seltsimaja raiuti palkidest üles, ehitati korstnad ja paigaldati kivikatus. Hangiti ehitusluba ja tehti elektriprojekt. Kokku kasutati raha 204 000 krooni.
1997. aastal Ladise külaliikumise aastakoosolekul otsustati, et on reaalne ehitus lõpetada 1998. aasta lõpuks. Ehituse lõpuleviimiseks kulub ca 350 000 krooni. Vaja on paigaldada uksed, aknad, teha sise-, elektri- ja santehnikatööd. Kust saada raha? Tuleb korraldada heategevus- ja spordiüritusi ning paluda häid inimesi. Läheb hästi, jõutakse käesoleval aastal rohkem ära teha.
1997. aasta miinimumprogramm nägi ette uste ja akende valmistamist ja paigaldamist, ahjude ehitamist ja osalist elektrisüsteemi ehitamist. Vald toetas ehitust jätkuvalt 100 000 krooniga. Annetustega loodeti koguda vähemalt 75 000 krooni. Teretulnud oli iga kroon. 1997. aastal täideti ainult miinimumprogrammi ja ehituse lõpetamine jäi aastasse 1998.
1997. aastal saadi külaliikumise programmist ehituseks 10 000 krooni ning 1998. aastal toetas vald jätkuvalt ehitust 100 000 krooniga.
Laitse Seltsimaja sai 1998. aasta detsembri alguseks valmis. Ehitust toetas jätkuvalt külaliikumise programm 18 000 krooniga. See 18 000 krooni oli mõeldud mööbli ostmiseks, kuid vargad jõudsid peaaegu valmis seltsimajast lõhkuda ja ära viia tualettruumi wc potid ja kraanikausid ja see raha tuli kulutada valvesignalisatsiooni paigaldamiseks ja täiendavateks santehnilisteks töödeks.
12. detsembril 1998. aastal avati pidulikult Laitse Seltsimaja.
Tänavu möödub 10 aastat seltsimaja ehitusest. Esimene vaimustus on möödas. Ladise Arendusühingu tööd juhib uus juhatus. Jätkugu neil tahet ja visadust külaelu edasiviimisel. Need neli koosehitamise aastat liitsid Laitse kandi nelja küla rahva Kernu vallaga.
Laitse Seltsimaja ehituse ajal rippus Laitse poes ja seltsimaja seinal üleskutse tekstiga: “Kui jood ja ostad poest õlut ja viina, anna ka oma rahaline panus Seltsimaja ehituseks.“ Ja nii mõnigi sent kukkus ühiskassasse.